Infrastruktura elektroenergetyczna

Dowiedz się więcej o ofercie infrastruktury elektroenergetycznej.

Poznaj naszą ofertę

hand

Mobilne Urządzenie Zasilające (MUZ)

Stały dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny w rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W naszym klimacie, często zdarzają się awarie, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W takich przypadkach idealnie sprawdzi się Mobilne Urządzenie Zasilające, w skrócie MUZ. Jego głównym celem jest skrócenie czasu przerwy w dostawach energii spowodowanymi poważnymi awariami sieci lub planowanymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury. 
 
hand

Realizacja warunków przyłączenia – budowa nowego zasilania

Wsparcie Klientów w zakresie realizacji inwestycji związanych z przyłączaniem nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej. W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem koncepcji oraz dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Po wykonaniu wszystkich prac przekazujemy nowo wybudowaną infrastrukturę do eksploatacji Klientowi. 
hand

Usuwanie kolizji oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 

Usługa polega na kompleksowym wsparciu Klientów w zakresie usuwania kolizji sieci elektroenergetycznej która koliduje z nowymi zamierzeniami inwestycyjnymi oraz w przypadku gdy z innych powodów należy przebudować istniejącą sieć elektroenergetyczną. 
hand

Eksploatacja i serwis urządzeń Elektroenergetycznych

Usługa ta polega na przejęciu od właściciela infrastruktury elektroenergetycznej roli eksploatatora. W ramach tej usługi wykonujemy prace planowe wynikające z przepisów prawa. Dodatkowo zajmujemy się również usuwaniem występujących usterek i awarii na urządzeniach, sieciach i instalacjach będących własnością naszych Klientów. 
hand

Usługa budowy zasilania dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

To nowy produkt oferowany w ramach oferty z zakresu e-mobility. Zajmujemy się budową nowych przyłączy do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla naszych Klientów. W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem dokumentacji projektowej jak i również odpowiadamy za wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlano - montażowych związanych z budową zasilania dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zabudową i podłączeniem punktów ładowania.