Infrastruktura oświetleniowa

Zapoznaj się z proponowaną przez nas ofertą z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej. 

Poznaj naszą ofertę

hand

Usługa umieszczania materiałów wyborczych na słupach oświetlenia ulicznego

W związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami do Sejmu oraz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które odbędą się 13 października 2019 roku, Zarząd TAURON Dystrybucja Serwis S.A., jako właściciel infrastruktury oświetleniowej, informuje, że wyraża wstępną zgodę na umieszczanie przez Komitety Wyborcze materiałów wyborczych na należących do Spółki słupach oświetleniowych.
Bezwzględnym warunkiem uzyskania ostatecznego zezwolenia na umieszczenie materiałów będzie pozyskanie przez Komitet Wyborczy pozwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy dróg na danym terenie oraz niezwłocznie podpisanie umowy pomiędzy Komitetem Wyborczym i TAURON Dystrybucja Serwis S.A
Informujemy także, że w celu usprawnienia procesu zawierania umów z Komitetami Wyborczymi Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej, dokumenty, które ułatwią Komitetom działania w tym zakresie.

Umowa o współkorzystaniu z infrastruktury energetycznej
Cennik usług udostępnienia infrastruktury energetycznej

hand

Umowy najmu i doradztwo przy finansowaniu inwestycji

Usługa najmu miejsca na słupach sieci wydzielonej i skojarzonej, polegająca na udostępnieniu konstrukcji na słupach pod urządzenia klienta, Gminy, wraz z usługą eksploatacji urządzeń kontrahenta, przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Dodatkowo oferujemy wsparcie przy analizie opłacalności takiego rozwiązania, oraz doradztwo przy wyborze drogi finansowania inwestycji oświetleniowych wraz z propozycją finansowania takich przedsięwzięć. 
hand

Usługa Światło. Jest to usługa łączona z TAURON Sprzedaż 

Usługa łączy w sobie sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz usługi podstawowej o podwyższonym standardzie. Dodatkowo usługa może być rozszerzona o rozbudowę i modernizację ciągów oświetlenia. 
hand

Rozbudowa oświetlenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców

Usługa projektowania i rozbudowy każdego typu sieci oświetleniowej odpowiadająca na potrzeby mieszkańców na nowych osiedlach czy też w rozbudowujących się miejscowościach i miastach, gdzie do tej pory nie było oświetlenia drogowego, a jest ono konieczne ze względu na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. 
hand

Projektowanie infrastruktury oświetleniowej

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej i prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu projektowego. 
hand

Wymiana opraw oświetleniowych

Usługi związane z realizacją nowych projektów, oraz modernizacją istniejącej infrastruktury. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED to poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, takie oprawy są nowoczesnym źródłem światła, dającym jasne mocne światło. Oświetlenie LED posiada dużo większą żywotność oraz odporność na wstrząsy i wibracje, niż typowe żarówki żarowe. Wymiana opraw gwarantuje także oszczędności zużycia energii elektrycznej. 
hand

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej

Usługa o „podwyższonym standardzie” polegająca na zapewnieniu usługi podstawowej eksploatacji oświetlenia, w tym modernizacji i wymiany opraw oraz innych elementów infrastruktury. Katalog usług jest indywidualnie ustalany z każdym Klientem. 
hand

Audyty efektywności energetycznej MasterPlan

Usługa polegająca na innowacyjnym podejściu do oświetlania przestrzeni publicznych. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z iluminacją architektury miejskiej oraz ze wskazaniem miejsc niedoświetlonych i doradztwem doboru odpowiednich energooszczędnych opraw LED. 
hand

Wymiana słupów

Usługa polegająca na wymianie wyeksploatowanych słupów oświetleniowych na sieciach wydzielonych, zarówno słupów parkowych jak i latarni ulicznych wraz z oprawami, na terenach dróg publicznych, w przestrzeni miejskiej i wiejskiej jak też na terenach osiedli mieszkaniowych oraz parków i terenów zielonych.
hand

Dostęp do informacji online o zgłoszonych awariach oświetlenia i przewidywanych terminach usuwania awarii

Usługa polegająca na dostępie do aplikacji dzięki której, każdy użytkownik posiadający swój login (np. na smartfonie) będzie miał możliwość zgłoszenia usterek awarii oświetlenia ulicznego. Dzięki tej aplikacji komunikacja pomiędzy mieszkańcem / klientem a Spółką odbywa się w prosty i efektywny sposób za pomocą komunikacji elektronicznej.
hand

Obsługa i eksploatacja infrastruktury oświetleniowej 

Usługa „podstawowa” polegająca na utrzymywaniu sprawności i bezpieczeństwa urządzeń infrastruktury oświetleniowej, w ramach której wykonywane są niezbędne, wymagane prawem zadania tj. podstawowe zabiegi eksploatacyjne oraz oględziny i pomiary.