TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Inteligentne rozwiązania dla polskich miast

Poznaj nas

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. świadczy usługi elektroenergetyczne
i usługę światła. Realizujemy kompleksowo cały proces inwestycyjny.

TAURON Dystrybucja Serwis oraz Magenta Grupa TAURON łączą się

Informacja o połączeniu Spółek
Zarząd spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000141756, NIP: 8991076556, REGON: 930810615, informuje o połączeniu ze spółką Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód 
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660388, NIP: 6342886211, REGON: 366455369.