Oferta

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. świadczy usługi elektroenergetyczne i usługę światła. Realizuje cały proces inwestycyjny - od projektu, kompletowania wymaganych zezwoleń i przygotowania dokumentacji, poprzez realizację aż do obsługi serwisowej.


 Wymiana opraw oświetleniowych   
Wykonujemy usługi związane z realizacją nowych projektów, oraz modernizujemy istniejącą infrastrukturę. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED to poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, takie oprawy są nowoczesnym źródłem światła, dającym jasne mocne światło. Oświetlenie LED posiada dużo większą żywotność oraz odporność na wstrząsy i wibracje, niż typowe żarówki żarowe. Wymiana opraw gwarantuje także oszczędności zużycia energii elektrycznej. 
  
Umowy najmu i doradztwo przy finansowaniu inwestycji 
 
Usługa najmu miejsca na słupach sieci wydzielonej i skojarzonej, polegająca na udostępnieniu konstrukcji na słupach pod urządzenia klienta, Gminy, wraz z usługą eksploatacji urządzeń kontrahenta, przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Dodatkowo oferujemy wsparcie przy analizie opłacalności takiego rozwiązania, oraz doradztwo przy wyborze drogi finansowania inwestycji oświetleniowych wraz z propozycją finansowania takich przedsięwzięć. 
 
Wymiana słupów   
Usługa polegająca na wymianie wyeksploatowanych słupów oświetleniowych na sieciach wydzielonych, zarówno słupów parkowych jak i latarni ulicznych wraz z oprawami, na terenach dróg publicznych, w przestrzeni miejskiej i wiejskiej jak też na terenach osiedli mieszkaniowych oraz parków i terenów zielonych. 
 
Rozbudowa oświetlenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców   
Usługa projektowania i rozbudowy każdego typu sieci oświetleniowej odpowiadająca na potrzeby mieszkańców na nowych osiedlach czy też w rozbudowujących się miejscowościach i miastach, gdzie do tej pory nie było oświetlenia drogowego, a jest ono konieczne ze względu na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. 
 
Usługa Światło. Jest to usługa łączona z TAURON Sprzedaż   
Usługa łączy w sobie sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz usługi podstawowej o podwyższonym standardzie. Dodatkowo usługa może być rozszerzona o rozbudowę i modernizację ciągów oświetlenia. 
 
Obsługa i eksploatacja infrastruktury oświetleniowej   
Usługa „podstawowa” polegająca na utrzymywaniu sprawności i bezpieczeństwa urządzeń infrastruktury oświetleniowej, w ramach której wykonywane są niezbędne, wymagane prawem zadania tj. podstawowe zabiegi eksploatacyjne oraz oględziny i pomiary. 
 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej   
Usługa o „podwyższonym standardzie” polegająca na zapewnieniu usługi podstawowej eksploatacji oświetlenia, w tym modernizacji i wymiany opraw oraz innych elementów infrastruktury. Katalog usług jest indywidualnie ustalany z każdym Klientem. 
 
Audyty efektywności energetycznej MasterPlan   
Usługa polegająca na innowacyjnym podejściu do oświetlania przestrzeni publicznych. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z iluminacją architektury miejskiej oraz ze wskazaniem miejsc niedoświetlonych i doradztwem doboru odpowiednich energooszczędnych opraw LED. 
 
Projektowanie infrastruktury oświetleniowej   
Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej i prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu projektowego. 
 
Dostęp do aktualnej informacji online o zgłoszonych awariach oświetlenia i przewidywanych terminach usuwania tych awarii   
Usługa polegająca na dostępie do aplikacji dzięki której, każdy użytkownik posiadający swój login (np. na smartfonie) będzie miał możliwość zgłoszenia usterek awarii oświetlenia ulicznego. Dzięki tej aplikacji komunikacja pomiędzy mieszkańcem/klientem a Spółką odbywa się w prosty i efektywny sposób za pomocą komunikacji elektronicznej.
 

 


Mobilne Urządzenie Zasilające (MUZ)   
Stały dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny w rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W naszym klimacie, zwłaszcza na terenach wiejskich, często zdarzają się awarie, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jak więc nieprzerwanie dostarczać prąd do polskich domów w obliczu awarii? W takich przypadkach idealnie sprawdzi się Mobilne Urządzenie Zasilające, w skrócie MUZ. Jego głównym celem jest skrócenie czasu przerwy w dostawach energii spowodowanymi poważnymi awariami sieci lub planowanymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury. 
 
Realizacja warunków przyłączenia – budowa nowego zasilania   
Usługa polega na kompleksowym wsparciu Klientów w zakresie realizacji inwestycji związanych z przyłączaniem nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej. W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem koncepcji oraz dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Na etapie realizacji odpowiadamy za dostawę niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania inwestycji, odpowiadamy za wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych, pomiarów elektrycznych oraz opracowujemy dokumentację powykonawczą. Po wykonaniu wszystkich prac przekazujemy nowo wybudowaną infrastrukturę do eksploatacji Klientowi. 
 
Usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznej – przebudowy sieci i infrastruktury elektroenergetycznej   
Usługa polega na kompleksowym wsparciu Klientów w zakresie usuwania kolizji sieci elektroenergetycznej która koliduje z nowymi zamierzeniami inwestycyjnymi oraz w przypadku gdy z innych powodów należy przebudować istniejącą sieć elektroenergetyczną. W ramach współpracy z naszymi kontrahentami opracowujemy koncepcje wykonania usunięcia kolizji w celu optymalizacji prac zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem dokumentacji technicznej i formalno-prawnej oraz uzyskujemy niezbędne pozwolenia administracyjne. Na etapie realizacji odpowiadamy za dostawę niezbędnych materiałów, prac budowlano-montażowych, pomiarów elektrycznych oraz opracowujemy dokumentację powykonawczą. Po wykonaniu wszystkich prac przekazujemy przebudowaną infrastrukturę do eksploatacji właściciela sieci. 
 
Eksploatacja i serwis urządzeń Elektroenergetycznych   
Usługa ta polega na przejęciu od właściciela infrastruktury elektroenergetycznej roli eksploatatora. W ramach tej usługi wykonujemy prace planowe wynikające z przepisów prawa. Dodatkowo zajmujemy się również usuwaniem występujących usterek i awarii na urządzeniach, sieciach i instalacjach będących własnością naszych Klientów. 
 
Usługa budowy zasilania dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych   
To nowy produkt oferowany przez TDS w ramach oferty z zakresu e-mobility. Zajmujemy się budową nowych przyłączy do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla naszych Klientów. W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem dokumentacji projektowej jak i również odpowiadamy za wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlano-montażowych związanych z budową zasilania dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zabudową i podłączeniem punktów ładowania.
 


Iluminacje świetlne na obiektach Architektonicznych   
Smart City to nie tylko zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom miast i gmin, to także elementy, które wyróżniają najważniejsze elementy architektoniczne. Dlatego też samorządy w całej Polsce starają się upiększać miejsca, którymi zarządzają. Odpowiedź na to zapotrzebowanie dostarcza TAURON Dystrybucja Serwis S.A., która inicjuje i realizuje przedsięwzięcia oświetleniowe i iluminacyjne. Teatr, kościół, płyta rynku - każde z miast ma swoje wybrane punkty na mapie, które chce wyróżnić na tle pozostałych budynków. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu iluminacjami świetlnymi. 
 
Nośniki reklamowe (tablice reklamowe, tablice informacyjne/kierunkowe, flagi) zamontowane na lampach   
Umieszczanie nośników reklamowych na wybranych przez kontrahenta ciągach świetlnych, w atrakcyjnych lokalizacjach. Na lampach można zamontować wiele różnych typów nośników reklamowych w zależności od potrzeb klienta. Mogą to być: tablice reklamowe, tablice informacyjne /kierunkowe, flagi, flagietki, bannery itp. 
 
Iluminacje świetlne okolicznościowe na specjalne okazje   
Spółka oferuje także usługi iluminacji świetlnej okolicznościowej na specjalne okazje oraz na potrzeby samorządów - wykorzystanie latarni do montażu elementów iluminacji okolicznościowej np. Święta, w zakresie doboru oraz zakupu. W usłudze zawarte jest także montaż i demontaż oraz eksploatacja (serwis) elementów iluminacyjnych. 
 
Wynajem infrastruktury oświetleniowej/sieciowej pod sieci teletechniczne. Dostęp do Internetu / komunikacji   
Spółka oferuje usługę najmu konstrukcji wsporczych na słupach sieci wydzielonej i skojarzonej, polegającą na udostępnieniu miejsca na słupach pod urządzenia klienta np. sieci światłowodowe lokalne oraz inne urządzenia, które potrzebują konstrukcji wsporczych i umieszczania ich na odpowiedniej wysokości nad gruntem np. Urządzenia BTS zapewniające dostęp do sieci komórkowej 5G – wraz z usługą eksploatacji tych urządzeń wspólnie z siecią oświetleniową, przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 
 
Inteligentne, bezpieczne przejście dla pieszych – systemy poprawiające bezpieczeństwo na drodze   
Inteligentne, bezpieczne przejście dla pieszych – to systemy poprawiające bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne bezpieczne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, aktywuje się wtedy gdy w pobliżu przejścia znajdują się piesi. 
 
Inteligentne oświetlenie dróg/chodników/ścieżek rowerowych z systemem zarządzającym natężeniem oraz czasem świecenia   
Spółka oferuje również Inteligentne, bezpieczne oświetlenie dróg/chodników i ścieżek rowerowych polegające na aktywnym monitorowaniu ruchu w tych przestrzeniach i dostosowywanie rodzaju i natężenia oświetlenia do sytuacji kiedy na danym ciągu komunikacyjnym znajduje się odpowiedni obiekt (pojazd, człowiek na rowerze lub bez, zwierzę). Gdy tych obiektów nie ma w nadzorowanej przestrzeni, oświetlenie wyłącza się lub przyciemnia do zadanego poziomu natężenia oświetlenia i zużycie energii elektrycznej maleje. 
 
Drogowa sygnalizacja świetlna   
Usługa polegająca na zaprojektowaniu, montażu oraz serwisie nowoczesnej sygnalizacji drogowej z możliwością zdalnego sterowania/zarządzania on-line. 
 
Monitoring wizualny   
Usługa projektowania monitoringu, montażu oraz serwis kamer na latarniach oświetleniowych i powiązanie ze zdalnym zarządzaniem monitoringów istniejących lub kompleksowo zbudowanych od podstaw. Usługa skierowana do samorządów oraz instytucji. 
 
Monitoring jakości powietrza   
Jest to usługa polegająca na projektowaniu, montażu oraz serwisie czujników monitorujących jakość powietrza na latarniach oświetleniowych i powiązanie ich ze zdalnym zarządzaniem (online) oraz możliwości odczytu danych poprzez aplikację na smartfonach. Są to wysokiej jakości pomiary automatyczne ciągłe. W ten sposób można badać zawartość na przykład pyłów PM10 I PM2,5, których normy w Polsce są przekraczane zwłaszcza w okresie grzewczym w dniach bezwietrznych. 
 
Stacja pogodowa   
Usługa montażu stacji pogodowych na lampach. Stacje pogody są praktycznym dodatkiem w infrastrukturze miejskiej. Dzięki niej możemy szczegółowo określić panujące warunki atmosferyczne – a nawet te które wystąpią za kilka dni oraz opublikować je na stronach lokalnych www, lub mogą być dostępne poprzez aplikacje na smartfona. 
 
Czujniki natężenia ruchu z raportami ruchu na drogach   
Usługa zawierająca projektowanie, montaż oraz serwis na latarniach oświetleniowych czujników ruchu i powiązanie ze zdalnym zarządzaniem (online) oraz możliwością odczytu danych po przez aplikację - dane statystyczne o natężeniu ruchu pojazdów w danym miejscu i czasie. 
 
Systemy radarowe z wyświetlaczami prędkości pojazdów 
Usługa montażu oraz serwisu tablic na latarniach oświetleniowych. Tablice poprawiające bezpieczeństwo na drogach poprzez wyświetlane informacji o aktualnej prędkości pojazdów a przede wszystkim o jej przekroczeniu- stosowane w różnych konfiguracjach wyświetlanej treści. 

Elektroniczne tablice informacyjne z możliwością wyświetlania komunikatów 
Umieszczanie tablic (ekranów) wyświetlających dowolne treści np. reklamowe, na wybranych przez kontrahenta ciągach słupów oświetleniowych, w odpowiednich i atrakcyjnych lokalizacjach. Na ekranach można wyświetlać np. reklamy lub komunikaty z systemów sterowania ruchem, albo systemów reagowania kryzysowego. 

Solarne/inteligentne ławki miejskie oraz parkowe z WIFI i ładowarkami 
Usługa montażu i serwisu inteligentnych ławek miejskich oraz parkowych. Ławki mogą być wyposażone w zdalny monitoring, niezależne zasilanie energią solarną, ładowarki dla telefonów komórkowych, WI-FI, Hot spot, sensory smogu i pogody oraz ekrany OLED. 

Inteligentne wiaty przystankowe komunikacji miejskiej z WIFI i ładowarkami 
Usługa montażu oraz serwisu Inteligentnych wiat przystankowych. Wiaty mogą być wyposażone w zdalny monitoring, niezależne zasilanie energią solarną, mogą posiadać ładowarki dla telefonów komórkowych, WI-FI, Hot spot, ekrany e-papierowe, lub można umieszczać na nich inne treści reklamowe.