O spółce

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (TDS) to jedna z głównych spółek w Grupie TAURON, której podstawową działalnością jest dostarczanie rozwiązań technologicznych do miast i gmin, tworzą inteligentną przestrzeń od oświetlenia ulicznego po rozwiązania inteligentnej infrastruktury. 

Kilka słów o nas

Spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. powstała 2 kwietnia 2013r. w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych Wrocław S.A. oraz TAURON Serwis GZE sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2018 firma prowadzi szeroko pojętą działalność związaną z produktami i usługami oświetleniowymi oraz elektroenergetycznymi na terenie obszaru dystrybucyjnego TAURONA.

Wszystko po to, aby miasta i gminy stały się przyjazne, a przede wszystkim bezpieczne dla mieszkańców. Ideą, która przyświeca TDS jest dostarczenie rozwiązań inteligentnego oświetlenia, zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną, w tym e-mobility, a całość zarządzana z jednego źródła w ramach tworzenia smart city.

Czy wiesz, że...

  • Spółka TDS zarządza majątkiem oświetleniowym w około:
  • 600 polskich gminach obsługuje ponad 660 tyś. punktów świetlnychobsługuje ponad 100 tyś. punktów świetlnych stanowiących własność gmin

Inteligentne rozwiązania dla polskich miast

Dane kontaktowe

TAURON Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna 
pl. Powstańców Śląskich 20 
53-314 Wrocław 

tel: 71 889 52 46, 32 303 80 01 
fax: 71 889 52 49, 32 303 80 02 

Adres do korespondencji: 
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Adres e-mail: 
sekretariat.serwis@tauron.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000141756 
NIP: 899-10-76-556 
REGON: 930810615 

Kapitał zakładowy:
9 535 649,00 zł (wpłacony w całości)
Konto bankowe: PKO BP 15 1020 1026 0000 1802 0247 5515